Loading price data
Scrap Monster
Access the
Platform
ScrapMonster has become North America's largest scrap trading platform with 101,072 members and the trusted source for scrap prices, news, and information. Join Today!

Scholz Polska Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnos
ul. Dąbrowska 73, Będzin , Warminsko-Mazurskie, Poland

Memberships : NA
Basic Member
Since Aug, 2018
"We encourage all members to participate in trading activities ONLY with verified members" You can get verified here
About Company

Do czasu połączenia w październiku 2009 r., Zakład SIGRA i MRG były samodzielnie funkcjonującymi przedsiębiorstwami działającymi w branży złomowej w ramach Grupy Scholz.

Poniżej przedstawiamy krótkÄ… historiÄ™ każdego ZakÅ‚adu:

Zakład Sigra:

Historia SpóÅ‚ki Sigra siÄ™ga roku 1993, kiedy to funkcjonowaÅ‚a pod nazwÄ… SIGRA spóÅ‚ka cywilna Janusz i Edward Grabowski. W 1998 roku zostaÅ‚a przeksztaÅ‚cona w spóÅ‚kÄ™ z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ…. W maju 2000 roku część udziaÅ‚ów przejęła firma Rohstoff Recycling GmbH. W zwiÄ…zku ze zmianÄ… udziaÅ‚owca równolegle nastÄ…piÅ‚a zmiana nazwy SpóÅ‚ki na SIGRA Sp. z o.o. Od czerwca 2005 roku SpóÅ‚ka SIGRA z o.o. należaÅ‚a w 100% do Grupy Scholz.

ZakÅ‚ad  MRG:

ZakÅ‚ad Metal Recycling GrudziÄ…dz powstaÅ‚ w 1994 roku jako Metal Recycling GrudziÄ…dz Sp. z o.o. Od 1997 roku dziaÅ‚a jako spóÅ‚ka z udziaÅ‚em kapitaÅ‚u zagranicznego w postaci silnego partnera koncernu SCHOLZ. W 2001 roku akcjonariusze firmy Scholz AG zdecydowali siÄ™ na zakup 100% udziaÅ‚ów w Metal Recycling GrudziÄ…dz Sp. z o.o.

Company NameScholz Polska Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnos
Business CategoryScrap Metal Recycling
Addressul. DÄ…browska 73
Będzin
Warminsko-Mazurskie
Poland
ZIP: 42-504
PresidentNA
Year EstablishedNA
EmployeesNA
MembershipsNA
Hours of OperationNA
Company Services
  • Metal Recycling
Phone NumberLocked content Subscribe to view
Fax NumberLocked content
EmailLocked content
WebsiteLocked content
NamePositionContact DetailsSubscribe to view
***Contact PersonLocked content
Not available
Not available
Company Review
Start your review of Scholz Polska Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnos
Scrap Metal Recycling Companies
Companies in Poland
  • Ask Scholz Polska Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnos to get Verified by ScrapMonster.
    Send request now
  • Wrong information? Submit corrections
  • Add to Favorites
  • Report this profile

Contact Company

By continuing you agree to the Terms & Conditions and Privacy Policy of this website
×