Scrap Metal Prices

CME METAL Prices  

SHFE METAL Prices

Scrap Metal Prices & Recycling News
olympus-ims.com
oxford-instruments.com
Scrap Motor (Cu 10%)
Burnt Wire (Cu 94%-96%)

#2 Insulated Copper Wires (Cu 55%) Scrap Price
Category: Copper Scrap